آرشیو برچسب های: یلدا

جواهرات شب یلدا

شب یلدا از کی شروع شد؟ یدا به معنی تولد است یکی از دانشمندان و تقویم شناسان پرافتخار ایرانی به نام ابوریحان بیرونی این شب را میلاد خورشید مینامد اما اگر بخواهیم به صورت کلی نگاه کنیم واژه یلدا دقیقا مشخص نیست که از چه زمانی وارد زبان پارسی شده است اما چیزی که واضح […]