ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه 9 الی 17 پنجشنبه 9 الی 14

تلفن: 09426002545 داخلی فروش

آدرس دفتر : شیراز ، بلوار نیایش ، ساختمان هومهر